Greynest: quality not quantity

Wilczarze są naszą pasją, są radością dla oczu i balsamem dla duszy.

Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Pozwolenie na posiadanie charta irlandzkiego wilczarza

Decydując się na charta irlandzkiego wilczarza mało kto zdaje sobie sprawę, że bezpośrednio z zakupem związane są formalności prawne.

Rzadko który hodowca informuje nabywcę szczenięcia, że zgodnie z art.10 Prawa Łowieckiego („Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.” , źródło http://www.lowiecki.pl/prawo/prawo_2ust2.php ) nabywając przedstawiciela charta irlandzkiego wilczarza lub jego mieszańca musi sobie wyrobić pozwolenie na charta.

 

Pozwolenie na charta wydaje Wydział Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim i właśnie tam składamy swoje podanie o jego wydanie.

W wydziale Środowiska i Rolnictwa składamy następujące dokumenty :

  • kopię wypisu z księgi rodowodowej / kopię metryki
  • w przypadku mieszańców oświadczenie właściciela
  • świadectwo weterynarza o ogólnym stanie zdrowia psa
  • podanie z prośbą o zezwolenie na charta

Teoria, a praktyka.

W teorii może nas czekać "wizytacja" mająca na celu sprawdzenie czy spełniamy odpowiednie wymogi, aby trzymać charta. W praktyce - zazwyczaj nikt nas nie odwiedza i po prostu po pewnym czasie odbieramy wydane pozwolenie.

 

Przykładowy wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie charta lub mieszańca o pokroju charta we Wrocławiu ( http://www.wroclaw.pl/m3508/p9438.aspx ) :

 

......................................................................                      Wrocław dnia

 

..................................

          / Nazwisko i imię /

Pesel : .................................................

Dow. Osob. nr.....................................

ul..........................................................

 ...........-................  Wrocław

 

 

Prezydent Wrocławia

 

   Proszę o wydanie zezwolenia na posiadanie charta .

          

    Informacja o posiadanym psie :

 

1.    Pochodzenie psa /Nazwisko i adres poprzedniego właściciela /

 

           

 

.................................................................................................................

 

.............

 

       2.  Rasa / mieszaniec o pokroju  /

 

............................................................................    

 

       3.  Data urodzenia    ......................................  4. Płeć  

 

...........................................    

 

       5.  Sposób oznakowania / nr ident .

 

.........................................................................

 

       6. Adres miejsca przetrzymywania psa  ...................................................................

   

       7. Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa

           

          

 

.................................................................................................................

 

..............

 

          

 

.................................................................................................................

 

.............. 

           

                                                      Oświadczenia :

 

    1. Oświadczam , że miejsce i warunki utrzymywania psa wykluczają możliwości

        niekontrolowanego opuszczenia miejsca stałego pobytu.

    2. Oświadczam , że  pies nie będzie wykorzystywany do polowań.

    3. Oświadczam , że  zaszczepiono psa p/wściekliźnie – w załączeniu kopia .

 

       Opłata skarbowa : 82 zł.                                                   

 

.............................................

                                                                     podpis wnioskodawcy                         

 

Jak długo oczekujemy na wydanie pozwolenia ?

W Warszawie termin odpowiedzi waha się od 1 miesiąca do 2 miesięcy zależnie od komplikacji sprawy.

Podejrzewam,  że w innych miastach Polski czas oczekiwania jest podobny.

Koszt zezwolenia na charta lub jego mieszańca.

 Obecnie opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 złote.

 Jakie są konsekwencje braku zezwolenia na charta ?

Zgodnie z prawem łowieckim nie przewiduje się odbierania charta właścicielowi, jednak zgodnie z art.51 i art.52 za brak pozwolenia można zostać ukaranym grzywną lub nawet karą ograniczenia czy pozbawienia wolności do roku.